Mystérium Kristova zmrtvýchvstání ve vroucném, pokorném i radostném podání Ensemble Flair

22. duben 2019

Hudba postní, velikonoční a rozjímavá je předmětem aktuálního alba souboru Ensemble Flair, který k nahrávání nové kolekce přizval i řadu hostů. Nahrávka s názvem Hudba pravdy zpracovává poslední hodiny a minuty života Ježíše Krista v moravských písňových sbírkách a kancionálech. Je důkazem, že nastíněné téma může být pojato živě a sugestivně, když jej vezmou do rukou a do úst muzikanti poctiví, moudří a připravení.

Ivan Korč hudba pravdy.jpg

Dramaturgie alba Hudba pravdy je úzce provázána s postní dobou a velikonočními svátky a připomíná kulturní a spirituální hodnoty naší společnosti. Nahrávka, která vyšla u vydavatelství Indies Happy Trails, obsahuje prastaré nápěvy z folklorních oblastí Horňácka a Valašska, které se nacházejí ve sbírkách Františka Bartoše, Františka Sušila, Jana Nepomuka Poláška a Arnošta Kubeši. Kolekci dotváří jedna píseň z Kancionálu Jana Ámose Komenského a jedna z Kancionálu významného exulanta Jana Theofila Elsnera z roku 1753, který se používal v době protireformace.

SOUNDCLOUD UKÁZKY

Instrumentace všech písní dostala v podání Ensemble Flair do vínku hlubokou vroucnost, klidné usebrání i radost. Písně jsou prozářeny pokorou, nenásilnou, přirozenou a zřetelnou intonací s minimem vibrata. Tahy smyčců jsou čisté a jasné, improvizační linie cimbálu iniciačně nastiňují atmosféru, hebké linky melodických nástrojů mají vyprávěcí i symbolickou funkci.

Nástroje rovnocenným způsobem doprovázejí zpěv, jehož obsahem je zprostředkování velikonočního poselství. Vedle výborných mužských pěveckých sólistů a sboru se do uší zapíší zejména témbrově jedinečné hlasy Kláry Blažkové a Magdaleny Múčkové, jejichž autentický folklorní projev a emocionální porozumění jsou skutečně mimořádné.

Texty písní vyrůstají z osobní interpretace zpěváků a někdy se přesně neshodují se zápisy v písňových sbírkách. V některých případech si pěvečtí sólisté konkrétní slova uzpůsobili svému regionálnímu původu, což dodává nahrávce na osobitosti.

Pod hudební úpravou a dramaturgií je podepsán umělecký vedoucí souboru Ensemble Flair Jan Rokyta mladší, který pokračuje v tradici svého otce a obohacuje folklorní tradici na Ostravsku o nové mezievropské kontakty. To však není případ této nahrávky, která vychází pevně z folklorních kořenů daných regionů a interpretační tradice. Většina písní má meditativní ráz a spíše než dramatickým ztvárněním Kristova utrpení jsou písně prodchnuty ryzím smutkem, poetickou reflexí události, interpret se stává jen prostředníkem legendy o zázraku, který je stále živý.

Nahrávka má promyšlenou a chronologicky koncepční dramaturgii. Postní a rozjímavé písně jsou řazeny tak, aby se k závěru dostalo na oslavu Kristova nanebevstoupení. Po meditaci přichází radostná oslava poznání, že i jistota nejhoršího může vést k neuvěřitelnému obratu a velkolepému konci, který zračí nový začátek.

Nahrávka alba Hudba pravdy byla pořízena v akusticky unikátních prostorách: Evangelický Kristův kostel v Ostravě a kostel sv. Václava v Opavě disponují optimální délkou dozvuku a soustřeďuje se v nich koncertní provoz duchovní i umělecké hudby. Nádherný zvuk nahrávky je prací mistra zvuku Aleše Hubera, jehož jinou nahrávku nedávno mezinárodní porota v Bratislavě ohodnotila na soutěži evropské rozhlasové sítě EBU jako nejlepší. Rád bych tentokrát zmínil i poutavý vizuál alba, na jehož čarokrásných ilustracích, fotografiích a grafickém designu se podíleli Ivan Korč, Klára Blažková, František Tichý a Tereza Žurková.

Někteří si už možná odvykli naslouchat hudbě, která nepotřebuje nástrojovou či stylovou senzaci, pompéznost či extrém. Neopájí se snahou provokovat, šokovat či znejistit. Stačí jí, že příběh, který zpracovává, je silnější než jakékoli umělé experimenty, jakékoli snahy o štěpení a roubování nových, leč přešlechtěných podnoží.

Mystérium Kristova života, smrti a zmrtvýchvstání je součástí historie lidstva, ať si to někdo uvědomuje, či ne. Jeho hudební zpracování na této nahrávce souboru Ensemble Flair je příkladem nádherné, svědomité a osobní, duchovní i umělecké rezonance, které má nadčasovou platnost.

Zdroj: Ostravan.cz © Milan Bátor

zpět na výpis recenzí